CPE Training en Coaching, voor persoonlijke groei en een betere positie op de arbeidsmarkt. Werken aan je eigen toekomst doe je bij CPE!

Aanbod van het Centrum voor Persoonlijke Effectiviteit


De trainers van CPE zijn gespecialiseerd in het geven van trainingen gericht op arbeidstoeleiding en participatie. Van verschillende doelgroepen, zoals statushouders, jongeren of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. CPE werkt uitsluitend met gecertificeerde trainers.

De begeleiding bij CPE is individueel. Samen kijken we naar mogelijkheden in de toekomst, hoe iemand zichzelf wil en kan ontwikkelen richting vrijwilligerswerk, reguliere arbeid of naar inzet voor de buurt of de eigen sociale omgeving. Centraal staan het bevorderen van de persoonlijke effectiviteit en eigen kracht. Hoe? Door het leveren van maatwerk coachingstrajecten, door inspirerende en motiverende jobcoaches, die aantoonbaar succesvol zijn in het bereiken van dit doel.

CPE ontwikkelt ook op eigen initiatief en in samenwerking met anderen trainingen gericht op loopbaan- en competentieontwikkeling van uiteenlopende doelgroepen, ongeacht opleidingsniveau. Eigen programma’s worden vooral ingezet wanneer de praktijk aantoont dat specifieke groepen extra ondersteuning nodig hebben bij het versterken van hun persoonlijke effectiviteit en het het verduurzamen van hun (loopbaan)perspectief.

Over CPE, het Centrum voor Persoonlijke Effectiviteit

Het Centrum voor Persoonlijke Effectiviteit is een trainings- en coachingsbureau dat in opdracht van overheden, het bedrijfsleven, taal- en opleidingsinstituten ondersteuning biedt op het gebied van de emancipatie, (arbeids)participatie en integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt en/of samenleving. Daarnaast ontwikkelt CPE zelf trainingen en projecten, gericht op versterking van de persoonlijke effectiviteit. CPE is geboren vanuit het idee dat Nederland een betere samenleving is wanneer meer mensen het beste uit zichzelf kunnen halen.

Onze professionals werken vanuit de overtuiging die stelt dat mensen verder komen wanneer zij

  1. hun kennis en competenties kennen
  2. deze kunnen inzetten en communiceren naar anderen
  3. weten hoe zij hun competenties en vaardigheden kunnen vergroten en nieuwe competenties kunnen ontwikkelen
  4. in staat zijn zich te kunnen manifesteren in netwerken die horen bij de gewenste groei.

Door middel van onze trainings- en coachingsprogramma’s worden deze doelen gerealiseerd.