CPE trainingen zijn op maat gemaakt en sluiten methodisch naadloos aan op de doelgroep.

CPE biedt onder andere de volgende trainingen aan


Oriëntatie op de Arbeidsmarkt (ONA)

ONA staat voor Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Voor mensen die zich willen oriënteren op de Nederlandse Arbeidsmarkt en hun mogelijkheden verder willen verkennen.

Voor diegenen die een verblijfsvergunning op of na 1 januari 2015 hebben ontvangen, is ONA een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen.

Tijdens de ONA training bij CPE wordt gekeken naar opleidingsniveau en werkervaring in het land van herkomst. Naar persoonlijke competenties en kwaliteiten, naar beroepswensen en kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. CPE gaat net een stapje verder. Deelnemers krijgen niet alleen de benodigde theoretische kennis ter voorbereiding op hun mondeling examen. CPE garandeert bovendien dat de deelnemers een succesvol portfolio samenstellen dat door DUO wordt geaccepteerd.

Voor meer informatie klik hier

CPE trainers beschikken over de ONA certificering

CH-Q

CH-Q is een krachtig, uit Zwitserland afkomstig, kwaliteitsmodel voor loopbaanontwikkeling. Een breed inzetbaar instrument waarmee sturing kan worden gegeven aan het “zelfmanagement van competenties”. Belangrijke doelstellingen van een C-HQ trainingstraject zijn:

  • Het realiseren van een impuls aan zelfmanagement van competenties en loopbaansturing
  • het vergroten van het loopbaanbewustzijn en de motivatie
  • het ontwikkelen van een positieve kijk op eigen kwaliteiten en mogelijkheden binnen een opleiding of een (toekomstig) beroep
  • het ontwikkelen en realiseren van en eigen training- of begeleidingsmethodiek, inclusief instrumenten voor meerdere doelgroepen.
  • het creëren van een portfolio met een bewijslast van zowel formele- als informele competenties. Het portfolio kan de basis zijn voor een Ervaringscertificaat of voor een ervaringsprofiel. Dit kan leiden tot deelcertificaten, verkorte opleidingen of diplomering van erkende kennis en ervaring.

Voor meer informatie klik hier.

CPE beschikt over de CH-Q 3 certificering

Empowerment

Voor iedereen die een persoonlijke groei door wil maken en effectief stappen wil zetten richting reguliere arbeid.

In de empowerment training ligt de focus in beginsel op de vragen wie je bent en wat je kunt in relatie tot de sociale context, rechten, plichten, wensen en kansen. Ook wordt aandacht besteed aan het overwinnen van belemmeringen op psychosociaal- en financieel gebied. Een tweede deel van deze training richt zich op het ontdekken van persoonlijk kwaliteiten, vaardigheden en kennis die nodig zijn om de persoonlijke ontwikkeling te verduurzamen. In deze fase ligt de nadruk op het ontwikkelen van sollicitatie- en werknemersvaardigheden. De deelnemers leren zichzelf goed te presenteren en te solliciteren en wordt relevante kennis overgedragen met betrekking tot verschillende bedrijfsculturen en verwachtingen ten aanzien van normen en waarden binnen deze culturen. De methodiek van deze training is actief en uitdagend. Deelnemers leren meer en sneller door te doen. De theoretische kennis wordt direct in de praktijk toegepast door middel van rollenspellen.

CPE empowerment trainingen zijn een succesfactor in de toeleiding naar participatie en reguliere arbeid.