De begeleiding van CPE gaat ervan uit dat ieder mens op persoonlijk vlak effectief kan zijn.

Startkwalificaties, competenties en ontwikkelingskansen

Startkwalificaties, competenties en ontwikkelingskansen vormen de basis van het vergroten van deze persoonlijke effectiviteit. CPE streeft naar duurzame investeringen op sociale- en arbeidsparticipatie in de Nederlandse samenleving. Maatwerk coaching en individuele aandacht zijn daarbij van prominent belang. CPE werkt nauw samen met het bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke instellingen en aanbieders van opleidingen om mensen een zo gevarieerd mogelijk aanbod te kunnen doen. CPE voert maatschappelijk relevante projecten uit, met de focus op investering in persoonlijke effectiviteit.